Sảnh chung

Sẽ có thêm một mớ vấn đề nữa!. Hít một hơi và tiếp tục thôi.

Chào mừng ngày mới ở CRETA./.